Profesjonalne Biuro Rachunkowe dla Twojej Firmy

Witam Państwa na stronie mojego biura rachunkowego NUTIKS FINANSE. Oferuję profesjonalną i rzetelną obsługę księgową, podatkową oraz kadrowo-płacową wszelkim podmiotom gospodarczym. Posiadam Certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych nr KZ/EG/17012/108/2017 dotyczący wymogów kwalifikacyjnych określonych dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanego zawodu.

Moim celem jest świadczenie wysokiej jakości, kompleksowych usług rachunkowych, podatkowych oraz kadrowo - płacowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb moich Klientów. Każdy Klient jest dla mnie Klientem najważniejszym. 

Moja oferta skierowana jest do przedsiębiorców, którzy wolą skupić się na rozwijaniu własnej firmy niż na śledzeniu coraz szybciej zmieniających się przepisów podatkowych. 

Olga Grzegorczyk


Kompleksowa Obsługa Księgowa

Szczegółowa oferta biura księgowego obejmuje:

 • pomoc przy zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej, spółek z o.o.
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • pełną obsługę kadrowo–płacową,
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych,
 • sprawozdawczość do GUS, NBP,
 • sprawozdawczość związaną z ustawą o ochronie środowiska,
 • sporządzanie wszelkich raportów, zestawień i wniosków według indywidualnych potrzeb,
 • rozliczanie dochodów z zagranicy,
 • pomoc w otrzymaniu zwrotu VAT za materiały budowlane.

Zapewniam optymalną ofertę współpracy, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb, dyspozycyjność i elastyczność oraz kompetencje, niezawodność i poufność.

Ceniąc Państwa czas i zaangażowanie w prowadzeniu własnych firm, proponuję Państwu różne formy współpracy:
 • osobisty odbiór dokumentów oraz spotkania w siedzibie Państwa firmy,
 • przekazywanie dokumentów przez firmę kurierską lub pocztę,
 • spotkania w moim biurze (w miejscowości Boruchowo lub po umówieniu telefonicznym w Bogdanowie k/Obornik),

Zapraszam do współpracy podmioty o różnych profilach działalności oraz formach prawnych, a w szczególności osoby fizyczne prowadzące działalność, a także spółki kapitałowe i osobowe.

Oferta

Moja obsługa księgowa oraz usługi kadrowo-płacowe obejmują między innymi:

 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • sporządzanie Jednolitego Pliku Kontrolnego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji;
 • sporządzanie bilansów, rachunków wyników,
 • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP.

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia,
 • bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych.

 • miesięczne naliczanie podatku (PPE),
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT),
 • sporządzanie rozliczeń rocznych.

 • sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracownika,
 • prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne),
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego,
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, siatka wynagrodzeń, systemy motywacyjne),
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.

 • sporządzanie list płac z umów o pracę,
 • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8B),
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-4R).

© 2018 NUTIKS FINANSE Biuro Rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Designed by: LamedWP